ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2
News
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเป็นศาลดิจิทัล Smart Court” ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2, รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2 และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สานสามัคคีศาลอุทธรณ์ภาค 2 ภายใต้โครงการ “รักษ์ศาลสีขาว” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย คณะข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image