ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2
News
คำพิพากษา ลตทต 1/2565 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง กับ ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้คัดค้าน ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง แจ้งวันนัดไต่สวนพยาน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image