Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมimage
image

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ ให้เกิดสติ สมาธิและปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ณ หน้าอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image