ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอภิชาติ คงวุ่น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นมะพร้าวและดูแลรักษาความสะอาด ณ บริเวณริมชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ