ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มอบเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยอง

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวปิ่นปภัสส์ ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง นิติกร เนื่องจากเข้ารับการรักษาโรคเบาหวาน โดยมีนายวันชัย บัวเทียน ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 2 และนายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันไปสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นางสาวปิ่นปภัสส์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรของศาลให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 “รักศาล” และ “ร่วมใจ” ณ โรงพยาบาลระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


image เอกสารแนบ