ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

      เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารในศาลอุทธรณ์ภาค ๒, ผู้พิพากษาอาวุโส, ผู้พิพากษาคณะ ๗, ๘ และผู้ช่วยผู้พิพากษาคณะ ๒ ให้การสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ ห้องอาหารศาลอุทธรณ์ภาค ๒


image เอกสารแนบ