ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม กรณ๊ขอใหม่/ขอเพิ่ม ชุดรับแขก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 56 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ