ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการตุลาการ กรณีทดแทน เตียงนอน พร้อมที่นอน ขนาด 6 ฟุต จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ