ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ที่นั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ