ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ