ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและหนังสือรับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2

www.appealc2.coj.go.th


image เอกสารแนบ