ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การจ้างผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

image เอกสารแนบ