ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ