ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 นาฬิกา นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ร่วมใจทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ ให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ หน้าอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ