ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับมอบ “ต้นรวงผึ้ง” จากผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค 2

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้ นายมนัส อานามวัฒน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 2 และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อีกตำแหน่งหนึ่ง รับมอบ “ต้นรวงผึ้ง” จากนายบุญเลิศ ใจกล้า ผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต่อไป ณ บริเวณลานหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ