ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่ออวยพรและขอพรในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองที่ย้ายมารับราชการเมื่อวันที่  1 เมษายน 2565 เข้าพบ นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่ออวยพรและขอพรในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ