ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา นายชาติชาย กริชชาญชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2, นายอริยะ นาวินธรรม ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 2, นายธวัชชัย รัตนเหลี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2, นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และนางสาวชมนภัส สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 


image เอกสารแนบ