ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายปิ่นโตภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ