ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายตามโครงการประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

       เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายตามโครงการประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยเข้าร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” ของจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนขอรับคำปรึกษาและรับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ